Mới Nhất
  • Cập nhật lần cuối
inner-page-banner

Việc bạn sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý thì vui lòng đừng sử dụng trang web này.

Về nội dung trên trang web này

Tất cả những thông tin trên web này được cung cấp cho bạn rất trung thực như bản thân của sự việc. 6monngonmoingay.com không chịu trách nhiệm về các hậu quả gây ra do liên quan đến việc bạn sử dụng nội dung trên trang web này. Mặc dù 6monngonmoingay.com luôn luôn cố gắng cập nhật đều đặn nội dung, nhưng chúng tôi không chắc chắc rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác và đầy đủ.

Về bản quyền

6monngonmoingay.com là chủ sở hữu dua nhất của trang web này. Việc chỉnh sửa trang web, cập nhật nội dung đều thuộc thẩm quyền của 6monngonmoingay.com. Vì thế bất kỳ chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang web này vì bất kì mục đích nào đều được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của 6monngonmoingay.com.

Về việc sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của 6monngonmoingay.com như bản tin nóng, chương trình khuyến mại qua email. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trừ 6monngonmoingay.com và các trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào những trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/ hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

Về việc tải dữ liệu

Nếu bạn tải về máy các hình ảnh từ trang web này, thì các hình ảnh ấy vẫn sẽ thuộc bản quyền của 6monngonmoingay.com. Bạn được phép sử dụng nhưng không được sở hữu những hình ảnh đã tải và cũng không được phép bán, phân phối lại.

Thay đổi nội dung

6monngonmoingay.com giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ thông tin vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

Liên kết với các trang web khác:

Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang web khác, nhưng 6monngonmoingay.com không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang web này bạn phải hiểu và chấp nhận rằng 6monngonmoingay.com không thể kiểm soát tất cả những trang web liên kết với trang web của 6monngonmoingay.com và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang web liên kết đó.

Đưa thông tin lên trang web

Bạn không được đưa lên hoặc chuyển tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. 6monngonmoingay.com và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web.

6monngonmoingay.com có toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định trên

Luật áp dụng

Mọi hoạt động phát sinh từ trang web sẽ phải tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt Nam.

  • Tags

Chia sẻ bài viết này!

Có 0 Bình Luận

Bài này bị khóa bình luận.